Mer boss, men mindre økning

For første gang på mange år sank veksten i den totale mengden husholdningsavfall fra innbyggerne i BIRs område i 2006.