Priser strenge tidsfrister

Åtte av ti gjennomfører realfagstudiet på normert tid. Det liker de godt i Kunnskapsdepartementet.