4,7 millioner innbyggere i Norge før sankthans

Flere personer flytter til Norge enn ut av landet, og flere personer blir født enn antallet som dør på norsk jord. Dermed er vi på god vei til å bli en nasjon med 4,7 millioner innbyggere.