Angrer på sin egen bløff om pass

Mohammad er en av 8500 utlendinger som blir nektet pass fordi han bløffet da han søkte asyl. Nå rammer det barna hans.