Ville kaste dame på sjøen

Først sjikanerte han henne. Deretter prøvde han å kaste henne på sjøen.