– Langsiktig klimapolitikk

Omtrent to tredeler av Norges utslippsreduksjoner skal tas nasjonalt, går det fram av klimaforliket som torsdag ble inngått i Stortinget.