Vil ha helsestasjoner for voksne

SVs Inga Marte Thorkildsen mener helsestasjoner for voksne er veien å gå for å senke terskelen for psykologtjenester.