Klimakonklusjonene er klare

FN har lagt frem sin klimarapport i Brussel. – Kraftig kost, sier Alice Gaustad i den norske delegasjonen.