Norske barns helse og levekår helt middels

Norske barn har det materielt sett vel og bra. Men når det gjelder skader, røyking, alkoholbruk og mobbing ligger vi et stykke fra topplasseringen, ifølge en fersk UNICEF-rapport.