Jukseforsker misbrukte UiB

En tyrkisk forsker skrev artikkel om Parkinson-forsøk utført i Bergen og krediterte kolleger ved UiB. Men forsøkene fant aldri sted.