- Lege dopet fanger i fengselet

De ansatte i Gjøvik fengsel anklaget fengselslegen for å overmedisinere fangene slik at de ble ruset og aggressive. Nå har legen som behandlet de innsatte i mer enn sju år, sagt opp jobben.