Anbefaler kjøp av 56 kampfly

Forsvarsdepartementets kampflygruppe går inn for kjøp av 56 JSF kampfly. Svenske JAS Gripen var sjanseløs i kampen mot USAs nye kampfly, ifølge regjeringen.