Vil vippe Lønning

Leiaren i Oslo Høgre, Michael Tetzschner, utfordrar partinestor Inge Lønning for å få plass på Stortinget.