Når pengene ikke strekker til

Mange handler over evne. Det er om å gjøre å ikke miste hodet om problemene tårner seg opp