Syke fugler, friskere EU

Influensarammede ender og svaner gir EU en politisk velkommen sjanse til å vise nytte. Beredskapen er helt annerledes enn da kugalskapen herjet.