Triksa med søkjarlista

Barne- og likestillingsdepartementet braut lova då søkjarlista til barneombod vart sett opp.