Stoltenberg vil ikke gi pappa en tredel

Å forbeholde far en tredel av fødselspermisjonen er å gå for langt, mener statsministeren. SV og AUF er uenige.