Pressar SV i flykjøp-saka

SV blir tunga på vektskåla når Stortinget i neste veke skal ta stilling til kjøp av nye militære transportfly.