Spenning rundt terrordom

Hvis Arfan Bhatti (30) blir dømt, vil det være første gang en norsk domstol bruker de nye terrorbestemmelsene i straffeloven. Det er knyttet stor spenning til utfallet.