Vil kreve stans av dykking i Nordsjøen

Hvis regjeringen vinner frem i dykkersaken, vil vi kreve at all dykking i Nordsjøen stanses, sier Henning O. Haug, eks-nordsjødykker.