Flere unge bruker kniv

Politiets hyppige kontroller og aksjoner til tross: stadig flere unge lovbrudd med kniv og andre våpen.