Vil ikke gripe inn mot tiggere

Justisministeren vil ikke prioritere flere ressurser mot tiggere i norske storbyer.