SINTEF anker kostbar skattedom

SINTEF anker til Høyesterett i håp om å få omgjort en dom som koster forskningsstiftelsen cirka 30 millioner kroner i skatt for årene 2001-2007.