Må få like regler

Stortingspolitikere som har pensjoner og trygder som sitt spesiale er klar i talen. - Reglene må forenkles og bli like for alle.