Dommere bes om forklaring

Stortinget ber tre høyesterettsdommere om en forklaring på sin handlemåte i Fritz Moen-saken. Det skal være første i norsk historie.