Planlegger 20 år i regjering

Fremskrittspartiet vil privatisere Posten og heve fartsgrensen for moped til 60 km i timen. Slik vil de få fart på Norge.