Dette får Sogn og Fjordane

Sjå kor regjeringa brukar vegmilliardane i Sogn og Fjordane.