Ingen tatt av ras

Rasområdet i Sauda er gjennomsøkt. Ingen personer er savnet.