Kontantstøtten blir valgkampsak, igjen

12 år etter den ble innført, blir kontantstøtten igjen tema i valgkampen. Men frontene er ikke så klare som før.