Oslo-politiet stålsetter seg for Obama

Oslo-folk vil merke at Barack Obama kommer til byen.