• (1/2)

Innsatte kan slippes fri

Bergen fengsel vurderer løslatelser dersom svineinfluensaepidemien slår til for fullt.