Åtte gårder har svineinfluensa

Det er påvist svineinfluensasmitte i ytterligere tre svinebesetninger i Nord-Trøndelag.