Må bruke partipisk

Ein samla opposisjon, og fleire av regjeringspartia sine representantar, går mot ei lovending som skal gje Ingelin Killengreen tre nye år som politidirektør.