Flere melder seg inn i fagforeninger

Frykten for å miste jobben skremmer flere inn i fagforeningene. Trenden er sterkest blant voksne og høyt utdannede i privat sektor.