Skityver herjer i påskefjellet

Skityvene blir stadig frekkere.