Viagra til ny sedelighetsforbryter

Ila landsfengsel har avdekket et nytt tilfelle hvor en sedelighetsdømt fange har fått utskrevet potensmiddelet Viagra fra fengselslegen.