Tor Martin er nybakt pappa til Liam. - Veldig urettferdig at jeg mister pappapermen på grunn av diskriminering.

Det unge paret fikk sjokkbeskjeden under svangerskapet.

FÅR IKKE FEDREKVOTE: Tor Martin Trædal kom tilfeldig i snakk om fedrekvote med en kollega. - Jeg trodde han tulla da han sa at jeg nok ikke hadde krav på det, sier han. Men det stemte. Sønnen Liam ble født i slutten av oktober. Den nybakte faren synes reglene er urettferdige.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Tor Martin Trædal og samboeren Kamilla Kollen fikk sitt første barn i slutten av oktober. Men kristiansandsparet fikk en dårlig beskjed fem måneder tidligere.

— Det var helt tilfeldig at jeg kom i snakk med en kollega. Jeg trodde han tulla da han sa at jeg nok ikke hadde krav på fedrekvote, forteller Trædal.

Da de tok kontakt med Nav, fikk de bekreftet dette: Siden mor ikke har opptjent rett til fødselspenger, da hun er student, har heller ikke barnets far rett på sine ti uker med pappaperm. Dette til tross for at han har jobbet fullt de siste fire-fem årene som elektriker.

Les også

Hun gjorde det eksperter trygler norske kvinner om å gjøre

Silje Nilsen ble mamma midt i studiet. To ganger.

— Det prates ofte om likestilling, men her går det andre veien

— Jeg hadde gledet meg til pappapermen. Det prates ofte om likestilling, men her går det feil vei. Det er veldig urettferdig at systemet er slik at det kommer an på mors situasjon hvordan fars situasjon blir , at jeg ikke får den tiden til å bli kjent med sønnen min Liam, at vi ikke kan ha tid bare ham og jeg, sier 24-åringen.

Nav presiserer at de kun uttaler seg på generelt grunnlag om regelverket.

— Fedrekvote gis kun til far hvis begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger. Dersom kun én av foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger, deles ikke stønadsperioden opp i kvoter, sier kontorsjef i NAV, Lene Lied.

Far kan ha opptjent selvstendig rett til foreldrepenger slik at han kan ta ut hele stønadsperioden (se fakta), men folketrygdloven stiller også i disse tilfellene krav til at mor er i aktivitet.

PERMISJON: Kamilla Kollen og Tor Martin Trædal ønsket å få barn tidlig, men Kamilla hadde ikke opptjent rett til fødselspenger. Det får samboeren svi for.

KrF: Kan ikke fatte at dette ikke allerede er på plass— Jeg forstår sjokket dette paret fikk, og det er nok mange som har opplevd dette, sier KrFs Geir Bekkevold som sitter i kultur- og familiekomiteen på Stortinget.

VIL ENDRE: Geir Bekkevold og KrF vil gjøre noe med de diskriminerende reglene rundt fødselspermisjon. - Jeg forstår sjokket dette paret fikk, og det er nok mange som har opplevd dette, sier han.

— Hvis vi virkelig mener noe med at foreldre må bli mer likestilt med tanke på å dele på foreldreansvaret, så må far ha en selvstendig rett til opptjening, jeg kan egentlig ikke fatte at dette ikke allerede er på plass. KrF har i sitt alternative budsjett lagt inn 50 millioner til dette gjeldende fra 1. juli neste år. Nå håper jeg vi får gjennomslag for forslaget, slik at fremtidige fedre får et annet svar når de oppsøker NAV, sier han.

ESA gransker Norge

OPPFYLLER KRAV: Regjeringen mener den norske foreldrepermisjonsordningen oppfylle, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp).

ESA, EFTAS overvåkingsorgan,mener regelverket strider med EØS-direktiver om likestilling og foreldrepermisjon, fordi det ikke er noen tilsvarende kobling mellom fars jobbstatus og hva mor kan ta ut, skrev Dagens Næringsliv i september.Regjeringen har gjennomgått ESAs argumentasjon og gitt dem et svar.

— ESA har ikke endelig konkludert i denne saken, men kun gitt sin foreløpige vurdering. Vi sendte et svar til ESA 10. oktober. Kort fortalt mener vi at den norske foreldrepermisjonsordningen oppfyller alle kravene som følger av EØS-avtalen. Saken er nå til vurdering i ESA, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning (Frp).

Det er diskriminerende at far ikke skal få være hjemme barnet på selvstendig grunnlag, men er avhengig av mors situasjon.

Høyre: Ordningen får noen urimelige utslag

— Vi har et veldig godt foreldrepengesystem, en av verdens rauseste ordninger. Men ordningen får noen urimelige utslag og den bærer litt preg av å se på mor som den naturlige omsorgspersonen, men ikke far. Det er diskriminerende at far ikke skal få være hjemme med barnet på selvstendig grunnlag, men er avhengig av mors situasjon. Jeg tror det er en sak som har fløyet litt under radaren fordi de fleste foreldre er i full jobb før fødsel, sier Tina Bru, leder av Høyres Kvinneforum.

— Etter forslag fra Høyres likestillingsutvalg er det tatt inn en formulering rundt dette i programutkastet som skal behandles på Landsmøtet til våren, der heter det at Høyre vil på sikt innføre selvstendig opptjeningsrett for far, legger hun til.

FORSLAG: I Høyres nye programutkastet, som skal behandles på Landsmøtet til våren, heter det at partiet vil på sikt innføre selvstendig opptjeningsrett for far, forteller Tina Bru, leder av Høyres Kvinneforum.

— Hvorfor har ikke Høyre gjort grep rundt dette tidligere? - Punkt 1: Det har ikke stått i våre tidligere programmer. Punkt 2: Det er ikke gratis, men koster mye penger. Punkt 3: Regjeringen vil gjøre en vurdering etter at ESA-saken er ferdigvurdert, sier Bru.

Les også

Forskning: Det første året koster babyen nesten 50.000 kroner

— Nei, det behøver ikke bli så mye, sier fem mammaer på barseltreff.

Store kostnader

Anette Trettebergstuen (Ap) i familie- og kulturkomiteen sier gjeldende regelverk er historisk begrunnet i et ønske om at mor går ut i aktivitet når far er hjemme. Arbeiderpartiet mener far på sikt bør få egen opptjeningsrett.

— Alle partiene har dette i programmene sine, grunnen til at det ikke er innført er store kostnader, det er estimert til å koste mellom 400 og 500 millioner kroner årlig. Vi har prioritert å øke fedrekvoten først, sier Trettebergstuen.

Har du tips til oss rundt denne saken? Ta kontakt med redaksjonen her

- Denne Nav-feilen gjør vi ikke om igjen

PRIORITET PÅ FEDREKVOTEN: - Grunnen til at selvstendig opptjeningsrett for far ikke er innført, er store kostnader, det er estimert til å koste mellom 400 og 500 millioner kroner årlig. Arbeiderpartiet har prioritert å øke fedrekvoten først, sier Anette Trettebergstuen.

Det nybakte foreldreparet i Kristiansand føler de blir straffet fordi de stifter familie før begge har fått på plass utdannelse og jobb.Samboeren Kamilla studerer til helsesekretær, men søker i disse dager permisjon fra studiene.

— Vi ville ikke vente med barn til vi var nærmere tredve, vi var klar for familie nå. Men når det blir snakk om søsken til sønnen vår, vil vi være kloke av skade. Denne Nav-feilen gjør vi ikke om igjen, sier Trædal.

Har du tips til denne saken? Send oss en epost!

Færre menn mottar foreldrepenger

I en fersk statistikk fra Nav fremgår det at i det løpet av 1. til 3. kvartal i år var rundt 48.800 menn og 77.300 kvinner som mottok foreldrepenger. Det er en reduksjon fra samme periode i fjor på 4,1 prosent for menn og en økning på 3,2 prosent for kvinner.

Nedgangen må ses i sammenheng med regelverksendringen i 2014 hvor antall uker fedrekvote ble redusert fra 14 til 10 uker.

For en hyggelig ting å gjøre!

Les også

Toril har gitt over 1500 babyer hjemmelagde strikkesokker i gave

Les også

KrF vil øke kontantstøtten til 9000 kroner

Dette er reglene:

  • Dersom begge foreldre fyller vilkårene for rett til foreldrepenger er stønadsperioden på 49 uker med 100 prosent sats eller 59 uker med 80 prosent sats. Av denne stønadsperioden er 10 uker forbeholdt faren (fedrekvote) og 10 uker er forbeholdt moren (mødrekvote). Av medisinske årsaker er også 3 uker før fødsel og 6 uker etter fødsel forbeholdt mor. Disse 6 ukene etter fødsel tas imidlertid av mødrekvoten. Resten av stønadsperioden er en fellesperiode som foreldrene kan dele.
  • I tilfeller hvor kun én av foreldrene har opptjent rett, er det hverken fedre— eller mødrekvote. Den av foreldrene som har opptjent rett til foreldrepenger vil da få en samlet stønadsperiode.
  • Dersom kun mor har opptjent rett til foreldrepenger har hun rett på hele stønadsperioden på 49 uker med 100 prosent sats eller 59 uker med 80 prosent sats.
  • Dersom kun far har opptjent rett til foreldrepenger har han rett på en samlet stønadsperiode på 40 uker med 100 prosent sats eller 50 uker med 80 prosent sats. I tilfeller hvor kun far har opptjent rett gjøres det altså fratrekk av de 9 ukene som mor gis av medisinske årsaker.
  • Dersom begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger og far ønsker å ta av fellesperioden, stilles det krav til at mor er i aktivitet. Det stilles også krav til mors aktivitet hvis kun far har opptjent rett til foreldrepenger. Han må i slike tilfeller starte uttaket senest 6 uker etter fødselen hvis han ønsker å ta ut hele den samlede stønadsperioden sin. Dette er fordi stønadsperioden hans løpende faller bort seks uker etter fødselen, til han starter sitt uttak og mor er i aktivitet. Det er også mulig for far å ta ut deler av stønadsperioden, der kun han har opptjent rett.

(Kilde: Nav)

Publisert