Kravet til måling kommer i Politidirektoratets oppdragsbrev for 2014.

— Ved å etablere enhetlige metoder for å måle responstid vil vi skaffe oss kunnskap som gjør at vi vil bli i stand til også å sette krav til responstid, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politiet er i dag den eneste nødetaten som ikke måler responstid. Det må imidlertid et politisk vedtak til før det kan stilles krav, og statsminister Erna Solberg åpnet for å vurdere dette da hun fikk spørsmål om saken i Stortinget onsdag.

Spredtbygde strøk

— Konkrete krav om responstid vil derfor ikke være på plass før tidligst 2015. Kravene til responstid vil måtte ta hensyn til ulike faktorer som spredtbygde versus tettbygde strøk og hendelsens alvorlighet, fortsetter han.

Nylig mottok Politidirektoratet en rapport om måling av responstid. Anbefalingene ble lagt fram under politisjefmøtet 14. oktober. Blant annet går rådene ut på å starte målinger av responstid på en standardisert måte før eventuelle konkret krav kommer. Prosjektet med måling av responstid ble satt i verk etter evalueringen av politiets håndtering av terrorangrepene 22. juli 2011.

Sist av nødetatene

Spørsmålet er aktualisert etter at politiet var sist av nødetatene på stedet der tre personer ble knivdrept om bord i Valdresekspressen i Årdal mandag - etter at gjerningsmannen var tatt hånd om av brannvesenet.

Politiet er den eneste nødetaten som i dag ikke måler responstid.

— Uansett hvordan vi organiserer norsk politi, og hvilke krav vi stiller til responstid, vil det komme situasjoner hvor vi vil komme for sent til å redde liv, understreker Humlegård.