Musikk skal holde oss på jobben

Staten mener musikk i lunsjen vil få ned sykefraværet. I år brukes 21 millioner på kulturtiltak.