65-åringen og moren til barna som ble utsatt for flest overgrep, får begge 15 års fengsel i Høyesteretts dom torsdag.

Landets øverste domstol har dermed dømt de to hovedovergriperne i saken til lengre straffer enn påtalemyndigheten ba om da saken ble prosedert i forrige uke. Likevel har Høyesterett kommet til at kriteriene for å idømme forvaringstraff ikke er innfridd.

Den nå 47 år gamle kvinnen ble dømt til tolv års fengsel, mens hennes tidligere samboer, ble dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år da Eidsivating lagmannsrett avsa dom i juni.

Nabomoren, som er funnet skyldig i medvirkning til flere overgrep og for å ha fotografert overgrepene, fikk skjerpet sin straff fra tre til fem og et halvt års fengsel. Hennes daværende ektemann, som også er dømt for å ha deltatt i overgrepene, får sju års fengsel i Høyesterett, mot fire års fengsel i lagmannsretten.