- Han er utilregnelig

Det er de rettsoppnevnte psykiaternes konklusjon om Anders Behring Breivik.

Publisert Publisert

RAPPORTEN: Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh legger frem konklusjonen rettspsykiaterne har kommet frem til om terrorsiktede Anders Behring Breivik. Foto: SCANPIX

  • Øyvind Lefdal Eidsvik
  • NTB
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

I dag klokken ni ble de sakkyndiges rapport om Anders Behring Breivik er strafferettslig eller ikke levert i Oslo tinghus.

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og medsakkyndig Synne Sørheim konkluderer med at Breivik både i oppkjøringen, i gjennomføringen og i samtaler med rettspsykiaterne har vært psykotisk.

— Han har oppgitt at han begikk henrettelsene av kjærlighet til det norske folk, ble det opplyst på en pressekonferanse i regi av Oslo statsadvokatembeter i dag.

Ifølge statsadvokat Svein Holden beskriver de sakkyndige en person som befinner seg i sitt eget vrangfrorestillingsunivers, der alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene.

— Han har over en lang periode utviklet paranoid schizofreni, som har utviklet Behring Breivik til den personen han er i dag, sier Holden.

- Den perfekte ridder

Erklæringen til rettspsykiaterne er omfattende, 243 sider, og det fremgår at de sakkyndige har hatt 13 samtaler med Breivik, til sammen 36 timer. De to sakkyndige har gjennomgått et betydelig antall saksdokumenter.

— De to er samstemte om konklusjonen. Så vidt vi kan se, er det ikke gitt uttrykk for tvil eller uenighet i premiss eller konklusjon, sier Holden.

Les også

[No available link text][No available link text]

I erklæringen beskriver de sakkyndige mange forskjellige handlinger de beskriver som bisarre vrangforestillinger.— De går inn på det de kaller Breivisk grandiose vrangforestillinger, der han er utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. Og at han er utvalgt til å redde sitt folk.

Breivik har opplyst til de sakkyndighe at han har utført drapene, eller henrettelsene, som han kaller det, at han har utført dem ut fra kjærlighet til sitt folk.

— Han karakteriserer seg selv som den mest perfekte ridder siden andre verdenskrig, sier Holden.

— Og at hans organisasjon, Knights Templar, vil overta makten i Europa. Han antyder seg selv som fremtidig regent i Norge.

De sakkyndige omtaler Breiviks tanker om å utføre avslprosjekter på nordmenn og organisere dem i reservater. Dette var det vi besluttet å trekke frem for å belyse situasjonen noe.

Dikemark

— Det har vært et svært vanskelig og omfattende arbeid. Det er den største saken i hvert fall jeg har vært borte i, og den er vel også den største saken i norsk krimpsykiatrisk historie, uttalte Husby til NTB på vei inn i tingretten tirsdag formiddag.

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

I juridisk teori er en gjerningsmann uskyldig dersom han begår kriminelle handlinger uten å være tilregnelig. Men VG Nett skriver at normalt vil en konklusjon om at man er strafferettslig utilregnelig, nærmest automatisk innebære at Breivik blir dømt til tvunget psykisk helsevern.Breivik blir trolig overført til tvunget helsevern på Dikemark psykiatriske sykehus i Asker når dommen har falt. Sykehuset er et av de tre sykehusene i Norge med høyest sikkerhetsnivå.

Overlege ved Dikemark, rettspsykiater Yngve Ystad, vil ikke kommentere om det er avklart at Breivik kommer til dem.

— Det vet vi ingenting om, men det er vanligvis slik at hvis det knyttes spesielle sikkerhetsutfordringer med en person med behandlingsdom i østlandsområdet, så vil han komme hit, sa Ystad til NTB mandag.

- Psykotisk

Samme dag uttalte Svenn Torgersen, professor emeritus i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør), at han ville bli overrasket dersom de sakkyndige konkluderte med at Breivik er utilregnelig.

— Jeg tror det er få fagfolk som vil gjette på at han blir vurdert som utilregnelig, sa Torgersen til NTB.

— Ut fra det som har kommet fram fra manifestet og i uttalelsene hans, samt med tanke på hva han har gjort og hvilke oppfatninger han har, så ville det forbause meg stort, sa Torgersen videre.

Merkelapper som at Breivik «lever i en fantasiverden» og at han har «vrangforestillinger» er ikke korrekt, mener Torgersen.

— Jeg tror verken han lever i en fantasiverden eller har vrangforestillinger. Han kan nok ha vrange oppfatninger av ting, men de deles jo av mange. Det er ikke noe sykt i hans meninger, for da er det mange syke i Norge. Men det er noe sykt i hans besettelse. Han er fullstendig fanget av disse ideene. Han er villig til å gå til ytterligheter. Han virker fanatisk og med paranoide trekk, men noen psykose, tror jeg ikke det er snakk om, sa Torgersen mandag.

Få utilregnelige

Den erfarne rettspsykologen Pål Grøndahl pekte mandag på at statistikken viser at svært få blir funnet utilregnelige.

— I fjor ble det utarbeidet 330 rettssakkyndigerapporter. Bare 24 prosent av disse konkluderte med utilregnelighet. Det sier noe om hvor få som havner i denne kategorien, samtidig som vi selvfølgelig ikke kan bruke statistikk når det gjelder enkelttilfeller, sa han.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Lege vil få ansvar for behandling og sikkerhetstiltak

  2. Breivik kan holdes innesperret selv om han blir frisk

  3. - Stor utfordring å vurdere Breivik-rapporten

  4. - Kan dømmes til tvunget psykisk helsevern på livstid

12.jpg Foto: SCANPIX