Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Aftenposten. De gjennomsnittlige fødselstallene for oslokvinner med bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika sank fra 2,26 til 2,08 fra 2009 til 2011.

— At mange av kvinnene har hatt lang bodtid i Norge, ser ut til å ha hatt en dempende effekt på fruktbarheten, sier statistiker og statsviter Pål Holmen som har publisert tallene i siste nummer av Oslospeilet.

Fortsatt får innvandrerkvinnene flere barn enn etnisk norske kvinner i Oslo. Men det ser ut til at de får litt færre barn enn kvinner i Sogn og Fjordane. SSBs tall fra 2011 viste at kvinnene i vestlandsfylket i gjennomsnitt fikk 2,09 barn.