Nedgangen i kontantstøttebruk har stanset opp for ettåringer

Flere foreldre enn Regjeringen forventet mottar kontantstøtte for ettåringer etter at satsen ble satt opp til 5000 kroner.