De siste fem årene har politiet i Sør-Trøndelag henlagt straffbare forhold for 181 personer på grunn av tvil om tilregnelighet. 23 av disse er gjengangerkriminelle, skriver Adresseavisen.

— Har vi vært i tvil om strafferettslig tilregnelighet, har vi ofte henlagt sakene. Mange har da fortsatt å begå nye straffbare forhold, sier politiinspektør Alf Rune Nilsen i Sør-Trøndelag politidistrikt.

— Jeg har nå en liste på ni personer fra 26 til 70 år, som begår vedvarende og samfunnsskadelig eller plagsom kriminalitet som skal følges ekstra tett, sier Nilsen.

Mas-prosjektet (mellom alle stoler) er finansiert av Helsedirektoratet og har i første omgang en varighet på to år.

— Utvalgskriteriene i prosjektet er at de straffbare forholdene har en viss frekvens, intensitet og det må være nødvendig å reagere for å verne samfunnet, sier Nilsen, som er Mas-ansvarlig hos politiet i Sør-Trøndelag.

— Tvangsinnleggelser har politiet benyttet seg lite av de siste årene. Det vil også bli brukt mer i dette prosjektet, når det er nødvendig, sier Nilsen.

— Prosjektet er en vinn-vinn-situasjon for både helsevesenet, politiet, befolkningen og ikke minst de som skal få hjelp, sier Roger Almvik, forskningsleder Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.