— I tillegg må Norge øke støtten til at den fattige verden skal kunne tilpasse seg klimaendringene og få tilgang på fornybar energi, sier partiets stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås til NTB.

Han krever også at Norge for å bidra til utslippsreduksjoner ikke pumper opp all olje og gass som finnes på norsk sokkel.

— Hvem som skal la sine ressurser ligge, er jo et fordelingsspørsmål - derfor det er så vanskelig å bli enige. Hvorfor skal Ghana la sin olje ligge når rikere land ikke vil? sier Holmås.

FNs klimapanel (IPCC) la søndag frem en fersk rapport om hva som kan gjøres for å redusere utslippene av klimagasser og dermed bremse den globale oppvarmingen.