Stoltenberg åpnet talen til landsstyremøtet i Arbeiderpartiet tirsdag med å slå fast at et samlet Norge har fordømt Russlands annektering, og at Ap stiller seg bak alle de restriktive tiltakene som regjeringen har innført.

— Russlands bruk av militærmakt for å endre landegrenser er uakseptabel. For første gang siden annen verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland. Det er i strid med folkeretten, og er en maktpolitikk som tilhører en annen tid. Det er et alvorlig tilbakeskritt for Europas sikkerhet og stabilitet, sa Stoltenberg.

Han la til at Norge må stå sammen med de allierte partnerne i NATO og EU.

— Vi vil ikke leve i en verden der det er den sterkestes rett som råder. Spesielt små land som Norge må alltid strebe etter at lov og rett gjelder også internasjonalt, sa Stoltenberg.