Hagen tok tirsdag til orde for å undersøke muligheten for at Oslo kommune, staten og private kunne opprette en felles stiftelse eller aksjeselskap. Stiftelsen eller selskapet skulle så stå for etablering og drift av et nytt Munch-museum. Byrådet i Oslo støtter forslaget fra Hagen.

— Forslag om et spleiselag svarer ikke på hovedproblemet som er at politikerne i Oslo, som har ansvaret for saken, ikke har klart å konkludere med hvor et nytt museum skal ligge, sier Tajik til NTB onsdag kveld.

Kulturministeren deltar onsdag kveld på den offisielle åpningen av 150-årsmarkeringen av Edvard Munch i Oslo rådhus.

— Som jeg har sagt ved andre anledninger, så snakker jeg selvsagt med ledelsen i landets hovedstad om kulturpolitiske spørsmål, men utspillet fra Carl I. Hagen gir ikke grunnlag for at samtalene skal ta en annen form nå, sier Tajik.