Som første medium kunne BT mandag vise bilder av afghanske tolker i strid for Norge (se video over).

Tirsdag vedgikk Forsvaret at tolkene kjempet med norske våpen. Det har skjedd mange ganger, får VG opplyst.

Forsvarsledelsen hevdet inntil mandag ettermiddag at de ikke hadde visst at afghanske tolker har vært utstyrt med og avfyrt norske våpen mot Taliban-soldater. De ville heller ikke bekrefte at de i ettertid har fått vite om praksisen.

— Det er vås. Flere forsvarsledere, sjefer i Afghanistan og politikere har vært med ut i felten, og kunne da med selvsyn ha sett tolker som bar våpen, sier Atle Eriksen. Den tidligere løytnanten tjenestegjorde i 13 måneder som mentor i OMLT-styrkene, som hadde ansvar for å lære opp den afghanske hæren (ANA) og lede dem i strid. Han går nå ut og forteller åpent om det som en rekke norske offiserer og soldater i flere dager har hevdet uten å stå frem med navn.

Tirsdag bekreftet altså forsvarsledelsen at det Eriksen sier stemmer. Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Haakon Bruun-Hanssen, innrømmet overfor Dagsrevyen at forsvarsledelsen er kjent med at tolker har skutt med norske våpen mot fienden.

Offensivt våpen

Innrømmelsen kom etter at Bergens Tidende mandag publiserte en video som viser to afghanske tolker utstyrt med det norske standardgeværet HK-416, i en voldsom skuddveksling med opprørere i Faryab-provinsen. VG har også trykket bilder av tolker med norske våpen under skytetrening.

— Tolkene brukte våpen til forsvar av enheten, men deres hovedjobb var å være bindeleddet mellom mentorene og ANA-soldatene. Dermed var tolkene også et offensivt våpen i seg selv, sier Eriksen.

Han forteller at tolkene, som gjerne hadde jobbet for Forsvaret i opp mot åtte år, ble integrert som fullverdige medlemmer av de norske kampenhetene.

— Vi spiste sammen, sov sammen og sloss sammen. Deres primæroppgave var jo å være tolk, så de lå aldri ute i stillinger om natten. Men bare at tolken bærer ammunisjonen for oss, gjør dem jo pr. definisjon til stridende, sier Eriksen.

Selvforsvar var greit

Ivar Moen, major og informasjonsoffiser ved FOH, sier at tolkene hadde rett til å gripe til våpen i selvforsvar.

— Retten til forsvar av eget liv og materiell kommer først, sier Moen.

Han sier at FOH i 2009 ga ut retningslinjer for hvordan tolkene skulle bevæpnes og hvilke klær de skulle ha på seg. Disse ble spesifisert igjen i 2011. Han vil imidlertid ikke svare på hva disse retningslinjene går ut på, eller hvilke våpen tolkene kunne bruke i en selvforsvarssituasjon.

— Hvis vi går ut med informasjon om hvordan norske styrker opererer, vil det kunne gjøre oss forutsigbare og sårbare, sier Moen.

Har fortjent bedre

Rundt 50 forsvarsansatte afghanske tolker har søkt asyl i Norge fordi de frykter represalier fra Taliban etter at de vestlige kampstyrkene er helt ute av landet. Kun en håndfull har fått svar.

Eks-løytnant Eriksen mener at Norge bør ta hånd om de som lojalt har jobbet for Forsvaret over mange år.

— De ble i mye større grad integrert i enhetene våre enn tolkene til amerikanerne og engelskmennene. Mens USA ga sine tolker oppholdstillatelse, behandler altså vi våre tolker slik. Det er skammelig, sier Eriksen.

GI DEM OPPHOLD: Atle Eriksen jobbet med flere afghanske tolker, da han tjenestegjorde i Afghanistan. Han mener de rundt 50 tolkene som har søkt om opphold, bør få det. - Det er en skam å se hvordan vi behandler dem, sier han.
PRIVAT