Dropper røykeforbud i bil

Et forslag om å gjøre det forbudt å røyke i bil i Norge blir likevel ikke noe av.