UTGRAVD: Steinmasser helt opp til skinnegangen er blitt utgravd av 200-årsflommen. Her inspiserer Jernbaneverkets folk skinnegangen onsdag formiddag.
Jernbaneverket

— Passasjerene på nattoget til Oslo ble fraktet med buss til Voss. Nattoget til Bergen var første tog som fikk passere, sier pressevakt Kjell Bakken i Jernbaneverket til NRK.Banen måtte stenges på grunn av det raskt voksende Vossovassdraget. Jernbaneverket måtte ordne opp i en rekke problemer.

— Det er veldig mye som er gjort over hele strekningen. Flommen vasket ut grunnen, og vi har måttet fylle på med veldig mye masser. I tillegg er det gjort mye arbeider på kjøreledningsstolper som har falt ned fordi fundamentene ble borte, sier Bakken.

Stengingen av Bergensbanen, kombinert med dårlig fremkommelighet på veinettet, førte til forsinkelser i godstrafikken og økte kostnader for transportørene og deres kunder.

— Det er viktig for godstrafikken at det er åpent igjen. Persontrafikken kan løses med buss. Godstrafikken er det verre med, sier pressevakten.

Det er fortsatt en del småarbeid som skal utføres på strekningen og de nærmeste dagene vil derfor trafikken mellom Bergen og Voss bli noe forsinket.

— Det blir en del saktekjøring på de stedene vi har gjort arbeider, inntil sporene stabiliserer seg skikkelig. Det må kjøre over et visst antall tog for at det skal skje, og det blir nok litt forsinkelser, sier Bakken.